تازه ها

پربیننده ترین

1392-02-10 11:31
کد مطلب: 7743

 
سخنان و کلمات رهبر معظم انقلاب همیشه دارای بار معنایی خاصی می باشند. و هر کلمه را که ایشان در سخنان خود بکار می برند، حاصل سال ها فکر و تجربه می باشد. به همین خاطر نباید به راحتی از کنار این کلمات بگذریم، بلکه باید کلمات ایشان را تبیین کنیم، تا زوایای پنهان آن کلمات و آن فکری که در پس آن کلمات نهفته است را بیرون بکشیم و به کار ببریم.
ایشان در سخنرانی خود در تاریخ92/2/7 در تعریف حماسه سیاسی فرمودند:"حماسه سیاسی حضور آگاهانه مردم در صحنه سیاست و مدیریت کشور است." به نظر من تک تک کلمات بکار رفته در این جمله به مطلبی خاص اشاره دارد که ان شاءالله در ادامه به این کلمات خواهم پرداخت.
1- حضور: ایشان از شرایط خلق حماسه به قید مهم حضور اشاره کردند. حضور یعنی در صحنه بودن، و عرصه را خالی نکردن، حضور یعنی بی تفاوت نبودن، حضور یعنی دغدغه داشتن. یعنی همه افراد جامعه برای خلق یک حماسه بایستی در عرصه حضور داشته باشند و بی تفاوت از کنار مسائل حاکم برجامعه علی الخصوص مسئله مهم انتخابات عبور نکنند، و آن را دغدغه خود بدانند و برای آن وقت و زمان بگذارند. در قضیه انتخابات این حضور از آغاز انتخابات شروع خواهد شد و تبلور و ظهور و تجلی آن حضور در پای صندوق های رای خواهد بود.
2- آگاهانه: ایشان بعد از بیان قید مهم حضور، قید آگاهانه را ذکر کردند. یعنی صرف حضور کافی نیست، بلکه این حضور باید همراه با آگاهی باشد، یعنی حضور همراه آگاهی است که خالق حماسه است، و الا اگر حضور باشد ولی از روی علم و آگاهی به جوانب امر نباشد، نه اینکه شاید خوب نباشد، بلکه ممکن است مضر هم باشد، چون حضور در انتخابات به عنوان یک عمل عبادی، به همراه علم و آگاهی به آن عمل و جوانب آن  مرضی خداوند خواهد بود.
3- مردم: ایشان خالق این حماسه و هر حماسه ی دیگری را که در نظام خلق شد و خواهد شد را مردم می دانند، و مخاطب ایشان در خلق حماسه جدید ما ملت ایران هستیم. ملتی را که در طول سالیان بعد از انقلاب پابه رکاب نظام و انقلاب و رهبری و اسلام ماند و خواهد ماند. ملتی که خوب می داند این نظام به راحتی بدست نیامده که به راحتی آن را از دست بدهد. از همین روی رهبر انقلاب ما ملت را خطاب قرار می دهد و این بار از ما می خواهد که سوای همه سال ها باشیم.
4- عرصه سیاست: ایشان محل و مکان خلق حماسه را در این دوره در دو عرصه بیان داشتند، که یکی از این عرصه ها عرصه سیاسی است. یعنی مردم با حضور و نقش آفرینی آگاهانه خود در عرصه سیاسی به نقش آفرینی و خلق حماسه خواهند پرداخت و این عرصه محل بروز و ظهور اراده مردم خواهد بود.
5- مدیریت کشور: ایشان همانند امام راحل مردم را صاحبان اصلی این انقلاب می دانند و به این سرمایه عظیم میلیونی اعتقاد و اعتماد کامل دارند، و مردم را مدیران واقعی کشور می دانند. چون با حضور آگاهانه و انتخاب شایسته ی مردم که برخواسته از شعور سیاسی آنان در انتخابات خواهد بود، می توانند با انتخاب ریس جمهوری صالح و سالم سکان مدیریت کشور را به فردی بسپرند که وی بتواند قوه مجریه را برای 4 سال مدیریت کرده تا مردم نیز در ضمن رای دادن به آن فرد در مدیریت کشور نقش آفرینی کنند.

ارسال نظر
Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.