سبلان ما00:05 - 1399/11/30
در ساعات اولیه زلزله صورت گرفت؛

جمع آوری و بازگشایی مسیر بعد از تونل پاتاوه توسط بسیجیان +عکس

بسیجیان پایگاه مقاومت شهید میثمی شهرستان دنا از همان ساعات اولیه لزله با حضور در مناطق خسارت دیده نسبت به جمع آوری و بازگشایی مسیر بعد از تونل پاتاوه اقدام کردند.

به گزارش سبلان ما ، بسیجیان پایگاه مقاومت شهید میثمی رضوان الله تعالی علیه شهر پاتاوه به همراه گردان امنیتی امام علی علیه السلام شهرستان دنا  از همات ساعات اولیه  لزله با حضور  در مناطق  خسارت دیده نسبت به جمع آوری و بازگشایی مسیر بعد از تونل پاتاوه اقدام کردند.