سبلان ما20:49 - 1399/10/20

نظر جمعی از مردم اردبیل درباره واکسن کرونا + فیلم

همزمان با شروع تست انسانی واکسن کرونای ایرانی به دست پژوهشگران و نخبگان کشور و زمزمه های واردات واکسن های خارجی ، واکنش های زیادی از طرف مردم درباره این واکسن دیده شده است.

به گزارش سبلان ما ، همزمان با شروع تست انسانی واکسن کرونای ایرانی به دست پژوهشگران و نخبگان کشور  و زمزمه های واردات واکسن های خارجی ، واکنش های زیادی از طرف مردم درباره این واکسن دیده شده است.

 آیا مردم به واکسن خارجی اعتماد دارند یا ایرانی در این گزارش جواب سوال را از زبان مردم می شنویم؟!