نمایش 1 - 10 از 67
انرژی هایی که به هدر می رود؛
ميدان زمين گرمايي جنوب سبلان در شهر نير قرار گرفته و بیش از 30 سال است که پروژه زمین گرمائی نیر راکد مانده است.
مهاجرت تهدیدی علیه پیشرفت منطقه؛
درسال های اخیر مهاجرت همچنان روند افزایشی داشته و بیم آن می رود در سال های آتی روستاهای شهرستان که منبع تولید محصولات کشاورزی و دامی هستند خالی از سکنه شود.
با توجه به تاکید رهبر فرزانه بر توجه و بهره مندی از توان های بومی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در عمل، مهمترین توانمندی ها و استعداد های بالقوه شهرستان نیر در این یاداشت مطرح می شود.
به بهانه روز درختکاری؛
در صورت ادامه روند قطع ذرختان در شهرستان نیر تا چند سال آینده موجودیت گردشگری منطقه به مخاطره خواهد افتاد.
عمر آسفالت در شهرستان نیر به دلیل عدم رعایت استاندارد های اولیه پایین بوده و این امر باعث هدر رفت منابع و افزایش دست انداز ها و وصله های سطح معابر شهرستان شده است.
عمر آسفالت در شهرستان نیر به دلیل عدم رعایت استاندارد های اولیه پایین بوده و این امر باعث هدر رفت منابع و افزایش دست انداز ها و وصله های سطح معابر شهرستان شده است.
نیر در حسرت برپایی جشنواره های زمستانی است؛
طبیعت چهارفصل شهرستان نیر و برخورداری از مناطق بکر آب و هوایی از ویژگی‌های ممتازی است که می‌تواند این شهرستان را در زمره مناطق بالقوه برای جذب گردشگر در تمام فصول سال قرار دهد.
با اینکه چند ماه بیشتر به انتخابات شوراهای شهر و روستا نمانده است متاسفانه نخبگان و رجالان دلسوز شهرمان با احتیاط و بی تفاوتی به این امر بسیار مهم می نگرند.
در صورتیکه شوراها و شهرداران اگر موفقتر عمل می کردند دیگر با مشاهده تخلیه جمعیت منطقه بویژه جمعیت جوان شهری شاهد نگرانی عموم شهروندان و خمودگی شهر زیبا و مظلوم نیر نبودیم.
عدم تحقق وعده راه اندازی 3g در نیر؛
وعده های راه اندازی اینترنت نسل 3 در شهرستان نیر هنوز به مرحله عمل نرسیده است.

صفحه‌ها