نمایش 1 - 10 از 60
با اینکه چند ماه بیشتر به انتخابات شوراهای شهر و روستا نمانده است متاسفانه نخبگان و رجالان دلسوز شهرمان با احتیاط و بی تفاوتی به این امر بسیار مهم می نگرند.
در صورتیکه شوراها و شهرداران اگر موفقتر عمل می کردند دیگر با مشاهده تخلیه جمعیت منطقه بویژه جمعیت جوان شهری شاهد نگرانی عموم شهروندان و خمودگی شهر زیبا و مظلوم نیر نبودیم.
عدم تحقق وعده راه اندازی 3g در نیر؛
وعده های راه اندازی اینترنت نسل 3 در شهرستان نیر هنوز به مرحله عمل نرسیده است.
طبیعت چهارفصل شهرستان نیر و برخورداری از مناطق بکر آب و هوایی از ویژگی‌های ممتازی است که می‌تواند این شهرستان را در زمره مناطق بالقوه برای جذب گردشگر در تمام فصول سال قرار دهد.
امید می رود با تشکیل شرکت توسعه و عمران شهرستان، یخ های بی‌تفاوتی به آینده شهرستان شکسته شود و مردم نیر با حضور و مشارکت خود این نهال نورس را از آسیب ها و گزند های احتمالی محفوظ دارند.
یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی فضای اجتماعی شهرستان نیر عدم وجود فضای نقد منصفانه، پایین بودن آستانه تحمل نقد شوندگان و به طور کلی کمرنگ شدن اخلاق در حوزه نقد و نقدپذیری است.
طبیعت چهارفصل شهرستان نیر و برخورداری از مناطق بکر آب و هوایی از ویژگی‌های ممتازی است که می‌تواند این شهرستان را در زمره مناطق بالقوه برای جذب گردشگر در تمام فصول سال قرار دهد.
تاريخ نير همگام با اردبيل در صفحه روزگار در حركت بوده و اين منطقه داراي تمدني چند هزار ساله است.
گردشگری غذا یا توریسم غذا به ویژه برای جذب گردشگران منطقه بسیار جذاب و درآمد ساز است و ميتواند به منافع اقتصادي فراواني منجـر شـود.
به رغم توانمندی‌های شهرستان نیر در تولید عسل، این شهرستان از داشتن صنایع بسته بندی و فرآوری این محصول محروم است.

صفحه‌ها