نمایش 1 - 10 از 24
چهارشنبه سوری؛ سوزاندن پلیدی ها و ساختن نیکی هاست اما این رسوم، با دخالت ها و شیطنت های عده ای از ناآگاهان و جاهلان جای خود را از چهارشنبه سوری به چهارشنبه شوری داده است
شهرستان مشگین‌شهر باید به جای برگزاری جشنواره های مختلف جشنواره خاک بازی شهرداری مشگین شهر را نیز ملی و یا جهانی کنید.
درختان ریه‌های شهر هستند پس با کاشتن هر نهالی ریه های شهر خود را سالم و تنفس را ساده سازیم و کپسولی از اکسیژن برای فرزندانمان پس انداز کنیم.
روز نیکوکاری، روزِ تمدید خیّری است؛
روز احسان و نیکوکاری، فرصتی ناب برای ساختن خود، اندوختن توشه، تجلّیِ روح و نواختن ساز بیداری از خواب غفلت است.
در حال حاضر یکی از دلایل اصلی افت تحصیلی، حضور چندین ساعته دانش آموزان در فضاهای مجازی ودلمشغولی ها و یا به عبارتی خاله بازی های عوامل اجرایی برخی از مدارس در فضای مجازی است.
نباید انعکاس یک واقعیت تا این حد تلخ باشد که شخص معترض را با استفاده از ابزار قدرت و گروه فشار و توسل به قوه قاهره مجبور به سکوت کرده تا واقعیت را انکار کنند؟؟
فتنه¬ی 88 در واقع بنیانش در خرداد ماه بود که در دی ماه به وقوع پیوست و در 9 دی ماه سال 88 به حماسه ملت ایران نقشه دشمنان نقش بر آب شد.
شب چله یا حاشیه گرایی/
یلدا مصادف است با آخرین شب پاییز، نخستین شب زمستان، پایان قوس، آغاز جدی و درازترین شب سال. واژه «یلدا» به معنای «زایش زادروز» و تولد است.
بیماران کلیوی، با وجود حمایت «انجمن حمایت از بیماران کلیوی» همچنان رنج می برند .
خبر عزل فرماندار فعلی شهر ستان مشگین‌شهر و نصب یک فرماندار غیر بومی هر روز مخابره می شود حاصل این چالش برای مردم، دو راهی امید و نا امیدی و سر درگمی است.

صفحه‌ها