نمایش 51 - 60 از 72
عقب ماندگی, بیله سوار, مسئولان بیله سوار, مغان امروز
صرفا جهت اطلاع مسئولان/
شهرستان بیله سوار با قدمت دیرینه، دارای منابع و امکانات خدادادی از جمله زمین های کشاورزی حاصلخ