نمایش 1 - 10 از 51
یادداشت/
اگر در انتخابات شوراهای اسلامی به جای در نظر گرفتن تعهد و تخصص رأی طایفه‌ای به صندوق‌ها ربخته شود ناکارآمدی شوراها را موجب می‌شود.
دل نوشته یک خبرنگار/
دلنوشته هایم را از سر دلتنگی زیاد نگاشتم تا بلکه بزرگ مردان شهر من بخوانند تا باخبر شوند از دردهای زیر پوست همین شهر...
در اصلاندوز رسم بر این است که در شب یلدا خانواده داماد خونچه های تزئین شده را به خانه تازه عروس یا نامزد خانواده می فرستند که این رسم به "چیله خونچه سی" یا "چله لیک" معروف است.
با پیروزی روس ها در عملیات اصلاندوز،شرائط برای تحمیل عهدنامه گلستان به ایران فراهم شد.
یادداشت/داود عبداللهی
امروزه توجه به مقوله رشد جمعیت و تشکیل خانواده نه یک رسالت صرفا فرهنگی که یک رسالت سیاسی ، دینی و ملی هم هست.
سیر در دنیای شبکه های مجازی؛سکوتی مرگبار بر فضای عاطفی خانواده ها
یادداشت/داود عبداللهی
نه ارتباط کلامی در کار است و نه ارتباط غیر کلامی. به عبارت دیگر آدم احساس غریبگی و ناآشنایی می کند در حالی که در جمع هستیم اما احساس تنهایی می کنیم.
یادداشت/
شورای شناسایی آسیب‌های فضای مجازی و طراحی راهبردهای مقابله ای" که صرفا به موضوعاتی این چنینی بپردازد دارای ضعف‌های عمده ای است که به مهندسی مجدد نیاز دارد .
یادداشت/
رسانه ملی بیشتر به اصطلاح رسانه ای خودشان " پر کردن آنتن " می اندیشند و از برنامه های با ساختار و محتوای ارزشی و عمیق سالهاست فاصله پیدا کرده اند.
مدرسردانشگاههای اردبیل:
مدرس دانشگاههای اردبیل گفت:پیگیری موضوع گمرگ اصلاندوز امر جناحی و حزبی نبوده بلکه یک مطالبه و خواست عمومی است.
یادداشت/داود عبداللهی
"عزل" و استعفایی که به این زودی اتفاق بیفتد، به همین زودی "نصبی"دیگر را در مدیریتی دیگر به همراه خواهد داشت، پس لطفا نمایش اجرا نکنید و کاری اساسی انجام دهید.

صفحه‌ها