نمایش 1 - 10 از 320
دغدغه اقتصادی رییس دولت، مستلزم تلاش بود و توانمندی، امّا صحنه سیاست بازی درست به مثابه صحنه تئاتر یک خرده هنر می‌خواهد تا مردم را به نمایش‌هایی سرگرم کنی تا ساعاتی را خوش باشند و از اقتصاد سوألی نکنند.
یادداشت/
برای کسانی که در سال 1908 در بیرون شهر عربی یافا جمع شده بوند تا کلنگ احداث یک شهر تمام عیار یهودی را بر زمین بزنند تصور اینکه روزی می رسد که این شهر پایتخت یک کشور یهودی می شود بعید و دور از انتظار بود.
 "شعار"هایی که به "آتش به اختیار" رهبری ختم شد!
یادداشت/
با انتخاب روحانی به عنوان رئیس جمهور منتخب مردم در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری انتظار بر این است که قول ها و عده های 4 سال قبل وی شکل عملیاتی به خود گرفته و صرفاً جنبه تبلیغاتی نداشته باشد.
آخرین جمعه ی ماه مبارک رمضان نزدیک است، چفیه اتحادتان را علم کنید.
حال حکایت ما با آمریکا و برخی کشورهای مستکبر شبیه حکایت است که ما هرچه امتیاز دهیم و راه بهانه گیری را ببندیم آنها حقوق بشر و برنامه موشکی و هزاران چیز دیگر را پیش خواهند کشید .
برگ زرین از تاریخ و پاسخ امپراطور عثمانی به هرتصل یهود؛
در آستانه روز قدس خواندن برگ زرین از تاریخ دیدار هیئات یهودی به سرپرستی هرتصل با امپراطوری عثمانی عبدالحمید برای تحقق نیت شوم آنها و نوع پاسخ وی خواندنی و عبرت آموز است.
موضوع بر می گردد به روزی که بوش پسر و هیلاری وزیر خارجه اش از ظهور نوگرایان افراطی ایدئولوژی و انحرافی در صحرای سینا خبر دادند و ایران – لبنان - سوریه را محور شرارت نامیدند.
آیا سفر روحانی به اردبیل لغو می‌شود؟
ستاد انتخابات حسن روحانی به دلیل تحقق نیافتن وعده‌های سفر استانی رئیس جمهور به استان بخصوص پروژه راه آهن، نگران استقبال ضعیف مردم هستند.
از قدیم گفته شده تخم مرغ دزد، شتردزد هم می شود، کسی که در یک مورد و یا چند مورد می تواند دورغ بگوید در سایر موارد نیز مثل آب خوردن دروغ خواهد گفت.
نگاهی به مناظره سوم؛
مناظره سوم جذاب- هیجانی تر و غیر قابل پیش بینی پیش رفت و به عباریت دیگر اگر چه وقت نامزدها تنگ و محدود بود اما در این زمان کوتاه نیز بی رحمانه پیش رفت.

صفحه‌ها