نمایش 1 - 2 از 2
سید رحیمی برادر شهیده ، بانویی که در زمان انقلاب به شهادت رسیده برادرش از چگونگی حضور و شهادت وی این گونه می گوید.
قهرمانان المپیک در یادواره شهید اعلمی مطرح کردند؛
قهرمان المپیک با حضور در یادواره" شهید اعلمی" از خانواده شهدا خواستار حضور پررنگ در میادین ورزشی را داشتند.