اخبار ويژه شهروند

رئیس اصناف استان خبر داد؛
رئیس اتاق اصناف استان اردبیل، این هفته میهمان سبلانه بود تا پاسخگوی سوالاتی باشد که مردم در بخش "هر هفته با یک مدیر" مطرح کرده‌اند.
پاسخ مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل به سوالات مردمی؛
مدیرعامل شرکت گاز استان اردبیل، این هفته میهمان سبلانه بود تا پاسخگوی سوالاتی باشد که مردم در بخش "هر هفته با یک مدیر" مطرح کرده‌اند.
مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان اردبیل:
"ایوب بهتاج" مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اردبیل، این هفته با حضور در دفتر سبلانه به سوالات مردم که در بخش "هر هفته با یک مدیر" این سایت مطرح شده است، جواب داد.
به میزبانی سبلانه برگزار می‌شود؛
مدیر کل ورزش و جوانان استان اردبیل، این هفته مهمان تحریریه "سبلانه" برای پاسخگویی به پرسش های شهروندان است.
پاسخ مدیر کل بهزیستی اردبیل به سوالات مردمی؛
بهزاد ستاری مدیر کل بهزیستی استان اردبیل این هفته میهمان سبلانه بود تا پاسخگوی سوالاتی باشد که مردم در بخش "هر هفته با یک مدیر" مطرح کرده‌اند.