نمایش 1 - 10 از 13
ما توانستیم/ 5
یک دانشجوی دانشگاه فرهنگیان اردبیل:
ابتكار در قطع خودکار گاز پس از جدا شدن شيلنگ؛
استاندار اردبیل در جشنواره جهادگران علم و فن آوری:
	رابطه تنگاتنگ مهارت و بیکاری/واکاوی علت استقبال کم جوانان از مراکز فنی و مهارتی
به بهانه هفته ملی مهارت صورت گرفت؛
 گیوی؛ محروم ترین شهر الکترونیکی جهان!
فرماندار کوثر: اینترنت نسل سوم و چهارم در شهرستان کوثر راه اندازی شد
فرماندار کوثر:
 مردم کوثر همچنان در انتظار قول یک ساله وزیر!
 اینترنتی از نسل انسان های اولیه!

صفحه‌ها