سبلان ما

اقدامات دولت بدون پشتوانه مردمی مفهومی ندارد

اقدامات دولت بدون پشتوانه مردمی مفهومی ندارد

دانشجویان مصادیق بارز آگاهی و عناصر کنشگر در جامعه به شمار می‌روند

دانشجویان مصادیق بارز آگاهی و عناصر کنشگر در جامعه به شمار می‌روند

محرومیت تحمیلی در بیله‌سوار/در برابر ظلم به مردم سکوت نمی‌کنیم

محرومیت تحمیلی در بیله‌سوار/در برابر ظلم به مردم سکوت نمی‌کنیم

گردهمایی منطقه ای ائمه ی جمعه شمال استان در پارس آباد+ عکس

گردهمایی منطقه ای ائمه ی جمعه شمال استان در پارس آباد+ عکس

نقش موثر رسانه‌ها در تجاری سازی ایده‌های فناوران/تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان اردبیل رقم قابل قبولی است

نقش موثر رسانه‌ها در تجاری سازی ایده‌های فناوران/تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان اردبیل رقم قابل قبولی است

مادر شهید "مهدی وند" آسمانی شد

مادر شهید "مهدی وند" آسمانی شد

کاهش هزینه تولید و بازار پسند با گسترش تکنولوژی/ سازمان صمت از پژوهشگران صنعتی اردبیل حمایت می‌کند

کاهش هزینه تولید و بازار پسند با گسترش تکنولوژی/ سازمان صمت از پژوهشگران صنعتی اردبیل حمایت می‌کند

از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در بازسازی قره‌باغ استفاده شود

از ظرفیت شرکت‌های ایرانی در بازسازی قره‌باغ استفاده شود

«منصور» قهرمانی از جنس مردم

«منصور» قهرمانی از جنس مردم

ساخت مرکز شیمی درمانی و غربالگری سرطان در مشگین شهر

ساخت مرکز شیمی درمانی و غربالگری سرطان در مشگین شهر

فصل قیام مختار